Oferta de prácticas remuneradas para titulados no Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais