Oferta de prácticas para alumnos do grao/mestrado de industriais en Manufactura de Ingenios Tecnológicos (Laboratorio do Grupo Integrado de Ingeniería, Edificio de Talleres Tecnolóxicos).