Procedemento de actuación relativo ás prácticas externas na Escola Politécnica Superior debido á situación excepcional provocada polo Covid-19.