Ofertas de prácticas remuneradas para titulados en Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais:

http://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=3710   

http://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=3711