Capsa Food anuncia unha oferta para a súa fábrica de Vilagarcía de Arousa.
Trátase dunha bolsa de formación para a área de mantemento industrial. +
As funcións son as seguintes:
Codificación almacén de repostos e actualización de datos en vinculación de existentes.
Xestión de inventarios.
Xestión de solicitudes de compras.
Envorcado de datos á representación de estrutura de localizacións técnicas
É unha oferta de 6 meses de duración cunha remuneración de 698€ brutos, prorrogable.
Contacto: