Vista previa de imagen

CESAC está a buscar un/ha enxeñeiro/a naval para dar servizo a un dos seus clientes especializado en embarcacións de aluminio.

Trataría dun programa de formación que incluiría manexo de ferramentas de deseño 3D, cálculos de estabilidade, escantillonado e elaboración de planos 2D de fabricación.

Sería unha beca FEUGA ( a definir o número de horas) e cunha duración de 1 ano.