Oferta para enxeñeiros/as junior en empresa no ámbito da Coruña, seleccionados por Areté Gestión.

Require dominio de francés.