Oferta para enxeñeiro/a industrial na empresa PROA