Oferta de Responsable de Oficina Técnica para enxeñeiro/a industrial