En Iman Temporing A Coruña seleccionamos Técnico / Oficial para empresa líder no sector industrial, dedicado á carpintería metálica.

Funcións a desenvolver:
-Interpretación e realización de plans e desenvolvemento de dispositivos de fabricación (mobiliario metálico).
- Desenvolvemento do produto e control de calidade do produto acabado na fábrica.
Ofrecemos:
- Estabilidade contractual
- Días enteiros de luns a venres
- Formar parte dunha empresa líder no sector
Requisitos:
- Dominio SolidWorks avanzado
- Dominio avanzado de AutoCAD
- Mínimo de 1 ano de experiencia no posto descrito anteriormente, en empresas do sector.
Recibimos CV a través do correo electrónico mcarreira@imancorp.es