Perfil 1 (5 POSTOS)
Enxeñeiro Técnico ou equivalente para deseño en 3D de instalacións no ámbito naval.
Experiencia no deseño de detalle de armamento ( isométricas, HVAC, canalizacións eléctricas) en buques.
Coñecementos de Foran V70 / FDESIGN
Coñecementos de programas de deseño ( Autocad, Microstation, Solodworks, …)
Coñecementos de paquete office ( Word, Excel, Access) ou equivalente.
Nivel de inglés B1 ou equivalente.
Perfil 2 (1 POSTO)
Enxeñeiro Técnico ou equivalente para deseño en 3D de instalacións no ámbito naval.
Experiencia no deseño de detalle de bloques de aceiro en buques.
Coñecementos de Foran V70 / FDESIGN
Coñecementos de programas de deseño ( Autocad, Microstation, Solodworks, …)
Coñecementos de paquete office ( Word, Excel, Access) ou equivalente.
Nivel de inglés B1 ou equivalente.
Perfil 3 (4 POSTOS)
Enxeñeiro Técnico Industrial especialidade electricidade ou similar para o desenvolvemento de documentación técnica.
Experiencia de 2 anos en desenvolvemento de planos de cadros eléctricos de distribución, arrancadores e paneis de control.
Coñecementos de programas de deseño ( Autocad, Microstation, Solodworks, …)
Coñecementos de paquete office ( Word, Excel, Access)
Imprescindible nivel de inglés B2 ou equivalente.
Ofrécese Contrato por obra segundo convenio de enxeñerías e oficina técnica.
Lugar de traballo – Ferrol.
Esta información tamén está dispoñible na web: http://www.norinver.com/paxinas/espanol/ofertas. php