Oferta de prácticas para enxeñeiro/a industrial na empresa TELEVES Corporation