Oferta de prácticas remuneradas para titulados/as en enxeñaría naval e oceánica