• Nome da empresa. Equipos Lagos
  • Ubicación. P. I. Bergondo. B- 24.
  • Tarefas a realizar.
    • 1.- Enxeñeiro/a de Deseño con manexo de Solid Works
  • Perfil desexado: Desexamos xente sobresaínte nos estudos con gañas de aprender e capacidaed de traballo , xa que a nosa idea e desexo é que logo das prácticas podan quedarse se efectivamente mostran o nivel desexado.
  • Horario e duración: 8-13h e 15-18 h
  • Outros elementos a destacar: remuneración, posibilidade de incorporarse, etc. As prácticas que facemos nas diferentes áreas : admón , electrónica , etc… son co obxectivo de incorporar definitivamente a candidatos e así o facemos nun porcentaxe importante de ocasións , sempre que o candidato cumpre os requisitos esperados.

Os/as interesados/as poden enviar CV ao seguinte enderezo de correo electrónico:

carlos.garabato@cabinaslagos.com