Oferta de prácticas para titulados Enxeñaría Tecnoloxías Industriais en empresa de Oleiros