Empresa: Bureau Veritas

Titulación requirida:  Grao Enxeñaría Mecánica.

Descrición: Soporte departamento de construción de entidade de inspección, control técnico en obras de construción mediante redacción de informes e acompañamento a inspeccións en obra.

Incorporación: Inmediata

Remuneración: 400€/mes

Horario: 9:00-14:00

Nº total horas: 750h