Oferta de prácticas

Os/as interesados/as poden enviar o seu CV ao seguinte enderezo: empresa.eps@udc.es