Perfil:

Alumnado que esté terminando os estudos ou pendente de realización do proxecto TFG/TFM dos graos en Enxeñaría Mecánica ou Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais, ou do máster de Enxeñaría Industrial, preferentemente na especialidade de Electricidade e/ou de Mecánica.

Horario: de luns a venres de 09:00 a 14:00 h

Os/as interesados/as deben enviar o seu CV a empresa.eps@udc.es