Resertech oferta prácticas nunha empresa dedicada á fabricación e montaxe de cubiertas de piscina.

A empresa está ubicada en Sigueiro.

Sería necesario o manexo do Autocad.

Os/as interesados/as poden contactar coa empresa:

Susana Sanjurjo

logo

Business Development Specialist

Rúa Hedras 6 1ºi. 15895. Milladoiro (A coruña)

ssanjurjo@resertech.es | www.resertech.es

Tel. 981 113 106 | Mov. 696 714 928 |