Oferta de Prácticas para alumnado de Navais:

Empresa: Nervión Industries

Localización: Narón

Tarefas:

Axuda a redacción de informes finales de obra.

Axuda a sistematizado de tarefas, elaboración de rexistro de rendementos de obras.

Axuda na xestión documental de planes de calidade e Medio ambiente.

Axuda á xeneración de bases de datos de materiais,  consumibles, e existencias de ferramentas.

Horario : de luns a xoves de 08:30 a 14:30 horas e de 15:30 a 18:00 horas e venres de 08:30 a 14:30 horas.

Remuneración a convenir.

Interesados/as poden contactar con empresa.eps@udc.es