Requisitos

·         Estudos mínimos

Enxeñaría especialidade en Mecánica

·         Experiencia mínima

Mínimo 1 ano

·         Imprescindible residente en

Provincia Puesto Vacante

·         Coñecementos necesarios

·         Requisitos mínimos

Enxeñaría técnica especialidade mecánica.

 

Descripción

Actualmente estamos buscando un enxeñeiro industrial con especialidade na rama mecánica para incorporar á nosa fábrica de Padrón.

Ofrecemos un plan de formación completo dentro do sector industrial no que desenvolvemos o noso traballo.

Requírese:

Manexo de programas Cad3D, preferiblemente SolidWorks
Inglés nivel first (B2)
Manexo avanzado de Office
Valorarase:

Experiencia previa en deseño de piezas orientadas a la fabricación en serie.

Coñecemento de inxección de plástico

Experiencia en deseño de utillaxes de producción

Ao candidato, tras un tempo de formación se lle encargarán proxectos e será o encargado de xestionar o proxecto/producto:

-Deseño conceptual
-Deseño preliminar
-Xestión de prototipos
-Validación de prototipos
-Deseño final
-Seguemento utillaxes
-Validación primeiras mostras
-Elaboración de documentación técnica
-Xestión e seguemento dos ensaios e certificados finais do producto.
-Acompañamento da serie 0 de producción
-Capacitación á nosa rede comercial sobre o novo producto e acompañamento comercial.

Ofrécese salario en función de valía e experiencia aportada polo candidato. Plan de carreira e estabilidade no proxecto.

·         Tipo de industria da oferta

Outras actividades

·         Categoría

Ingenieros y técnicos – Industrial

·         Nivel

Empregado/a

·         Número de vacantes

2