Convocatoria dun proceso selectivo na área de Instrumentación do Instituto de Astrofísica de Canarias ( IAC),
Ofrécese contrato laboral de obra ou servizo.
O devandito Contrato enmárcase no ámbito do Laboratorio de Imaxes e Sensores para Astronomía (LISA) do IAC, e ao mesmo poden optar tanto enxeñeiros/as como físicos/as que teñan coñecementos e/ou experiencia nesta área.
As bases da devandita convocatoria e toda a información necesaria atópanse na nosa páxina web de «Bolsas e empregos», na seguinte ligazón: http://www.iac.es/info. php? op1=26&ide=731
O perfil buscado é o dun titulado superior con experiencia nalgún dos campos da electrónica de sensores e cámaras para imaxe astronómica, óptica, deseño electrónico e crioxenia.
– Salario superior a 30.000€ brutos anuais
– Período estimado: un ano
– Prazo de presentación de solicitudes: antes do 5 de xuño
– Información pública da infraestrutura LISA: http://www.iac.es/tecnologia. php? op1=8& op2=26& op3=67