Nome da Empresa: Aries Industrial e Naval Servizos, S. L.U.
• Localización (localidade) Ferrol (instalacións de Navantia)
• Tarefas a realizar:
1 perfil para Safety dentro do departamento de Enxeñería (formaría parte do equipo de safety actual de Aries e daríaselle a formación adecuada para progresar neste departamento).
1 perfil para Enxeñería de Produción (formaría parte do equipo de Enxeñería de Produción actual de Aries para finalizar os planos dunha modificación estrutural que se está realizando para un buque existente).
• Perfil
Safety: preferiblemente recentemente egresado de grao con coñecementos en prevención de riscos laborais.
Enxeñería de produción: preferiblemente recentemente egresado de grao con coñecementos en programas de deseño do sector Naval ( Foran, Microstation, …).
Valorarase que traballasen previamente no estaleiro así como os coñecementos de Windchill e SAP.
• Horario De 7 a 15 h no Estaleiro de Navantia Ferrol.
• Retribución: Segundo a valía do candidato.
• Outros aspectos para destacar
Safety: Contrato por obra 3 meses, con idea de renovar sucesivamente por períodos de entre 3 e 6 meses para pasar a indefinido presumiblemente aos 3 anos, e incorporación inmediata.
Enxeñería de produción: Contrato por obra 3 meses, con idea de renovar sucesivamente por períodos de entre 3 e 6 meses para pasar a indefinido presumiblemente aos 3 anos, e incorporación inmediata.