Oferta de bolsa remunerada para enxeñeiro/a técnico industrial en departamento técnico de empresa de alimentación en Lugo