Oferta remunerada para bolseiros/as no Departamento Técnico da empresa TWSOLAR (A Coruña)