Convocatoria do proceso de contratación para a UMI