Composición do tribunal para a resolución do Premio á Innovación Navantia (Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos)