BOLSA/PRÁCTICAS ENXEÑEIRO CON ALEMÁN:
Seleccionamos a enxeñeiro junior cun elevado dominio do idioma alemán , para integrase dentro dunha compañía do ámbito industrial da contorna da Coruña.
Finalizado devandito período de bolsa incorporaríase ao persoal con contrato.
• Responsabilidades:
– Planificación, organización de loxística e posta en marcha.
– Coordinación de equipos.
– Establecer contacto co cliente durante a montaxe.
– Resolución de problemas técnicos no servizo postventa e durante o proxecto.
• Requisitos:
– Dominio fluído de alemán , C1 – Bilingüe, falado e escrito ( realizarase proba de nivel polo que non é necesario certificado que acredite devandito nivel)
– Formación de Enxeñería , ou asimilable.
– Valorarase especialmente, a capacidade de análise e resolución de problemas complexos.
– Boa capacidade de comunicación.
– Dispoñibilidade para viaxar e/ou residir en Alemaña.
• Ofrécese:
– Incorporación inmediata a un atractivo plan de carreira e desenvolvemento profesional de consolidade empresa que traballa en contornas multinacionais.
Interesados enviar CV actualizado a: seleccion@aretegestion.es
O proceso é urxente polo que se agradecerá a remisión dos devanditos CV canto antes