A empresa Maquinaria Agrícola Liste Villaverde, SL sita en Oroso (A Coruña) – www.liste.es – dispón de oferta de emprego:
-Dedicámonos á reparación, venta de maquinaria e accesorios e desguace.
-Solicítase ao interesado/a que  sexa ordenado, a labor de boa xestión, manexo do pack office e de mecanizados.

-No require experiencia, so boa actitude de querer aprender e adaptarse ás novas tecnoloxías.  Valórase ter algún titulo de mecánica.

-Necesitamos que a persoa comece dende abaixo no departamento comercial e, co tempo, ocupe o cargo de xefe postventa e xestione recambios e taller.

Remitir mail a susi@liste.es