Aempresa Enxeñería, Medio Ambiente e Prevención do Noroeste, S. L.U. ( iPRENOR) está especializada, entre outros traballos, na redacción de proxectos industriais e naqueles relacionados coa seguridade industrial.

O noso ámbito de actuación é todo o territorio nacional.

A sede da empresa está en A Coruña.

O lugar de realización das prácticas sería A Coruña, nun 95% do tempo. Podería darse o caso de ter que visitar algunha planta industrial previamente á realización dos traballos.

O tempo de dedicación das prácticas podería ser:

-Xornada completa: Lu- Ju (09:00 – 14:00 horas e 16:00 – 19:30 horas) e Venres (08:30 -14:30 horas)

-Xornada matutina: Lu-Vi (09:00 – 14:00 horas)

O perfil persoal que buscamos sería o de estudante de Enxeñería Industrial ou Enxeñeiro Técnico industrial, en ambos os casos mecánico ou eléctrico, con poucas materias para acabar ou pendente do proxecto. O que buscamos son alumnos que desexen coñecer como se traballa nunha empresa na que prima o traballo en equipo.

Os/as interesados/as poden enviar o seu CV ao seguinte enderezo: miguez@iprenor.com

Para ampliar información sobre a empresa convidámoslles a visitar a nosa páxina web: www.iprenor.com